RTS

Janusz Muzyczyszyn

Redakcja – Korekta – Skład

Korekta tekstów

Rozróżniamy dwa rodzaje korekty tekstów przeznaczonych do rozpowszechnienia (druku).

Pierwszą korektę wykonuję na zredagowanym tekście. Zalecane jest, by redakcji i korekty nie wykonywała ta sama osoba, gdyż wtedy istnieje niepotrzebne ryzyko niezauważenia jakiegoś błędu. Nie warto pomijać tego etapu prac nad tekstem, uważni czytelnicy wyłapią wszelkie błędy i nieścisłości.

W trakcie korekty stosuję te same zasady współpracy z autorem, o których wspomniałem tutaj, bowiem tylko ścisła współpraca na linii autor-korektor jest szansą na sukces. Po zatwierdzeniu korekty przez autora, tekst idzie do składu (łamania). Po składzie zapisany jest w formacie .pdf w taki sposób, by mógł być skierowany do drukarni.

Teraz jest czas na drugą korektę. Tego etapu również nie należy pomijać. Osoba wykonująca skład może niechcący i nieświadomie popełnić drobne błędy (dzielenie wyrazów, wdowy, sieroty i inne błędy typowe dla etapu łamania tekstu), które należy wyłapać i usunąć przed przekazaniem tekstu drukarni. I ten etap pracy nad tekstem wymaga aktywnego udziału autora, bo to on firmuje swoje dzieło.

Ceny minimalne za korektę tekstów w typowych rodzajach publikacji zawarte są w cenniku. Za wykonaną usługę wystawiam fakturę.

Ilość odwiedzin: 148