RTS

Janusz Muzyczyszyn

Redakcja – Korekta – Skład

Cennik usług

Wszystkie podane niżej ceny są cenami umownymi netto. Ostateczna wycena kosztu pracy nad powierzonym mi tekstem zależy od jego rodzaju. Innego nakładu wymaga beletrystyka a innego praca naukowa. Wycenę podaję w oparciu o kilkustronicową próbkę tekstu.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury nievatowskie.

Redakcja tekstu

Pojedyncze strony (do 10 stron): od 9 zł za standardową stronę*

Większe teksty: od 160 zł za arkusz wydawniczy**

Korekta tekstu

Pojedyncze strony (do 10 stron): od 5 zł za standardową stronę*

Większe teksty: od 80 zł za arkusz wydawniczy**

Skład tekstu do druku

Pojedyncze strony (do 10 stron): od 6 zł za standardową stronę*

Większe teksty:

  • proza bez zdjęć od 70 zł za arkusz wydawniczy**
  • tekst ze zdjęciami od 75 zł za arkusz wydawniczy**
  • książki z dużą ilością przypisów lub tabelami (np. publikacje naukowe) od 85 zł za arkusz wydawniczy**
  • publikacje ze zdjęciami, wykresami, schematami, tabelami od 120 zł za arkusz wydawniczy**

Jeżeli usługa ma obejmować również utworzenie składu e-booka, do podanej wyżej ceny należy dodać 50%.

*  Standardowa strona to 1 800 znaków ze spacjami

** Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami w przypadku prozy lub 700 linijek w przypadku poezji

Ilość odwiedzin: 330